skip to Main Content

Ochrona danych

Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi przegląd procesu zbierania i przetwarzania danych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Następnie sami zdecydujcie, w jakim zakresie chcielibyście Państwo skorzystać z naszej oferty internetowej na wymienionych warunkach.

Deklaracja o ochronie danych osobowych

Co do zasady, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Rozporządzenie podstawowe UE w sprawie ochrony danych osobowych (DSGVO), które weszło w życie 25 maja 2018 r., zobowiązuje nas do udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych. Oznacza to również, że informujemy Państwa, jako osoby, których dane osobowe przetwarzamy, o Państwa prawach jako „osoby, których dane dotyczą”. Poniżej otrzymacie Państwo również informacje na temat zakresu, celu i charakteru zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Przekazywanie i rejestracja danych do wewnętrznych celów systemowych i statystycznych

Z powodów technicznych, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane do naszego serwera internetowego, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę. Dane te obejmują datę i godzinę dostępu, adres URL strony internetowej, do której nastąpiło przekierowanie, dostęp do pliku, ilość przesłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz Twój adres IP. Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania treści stron internetowych, o które Państwo proszą, i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Dane te są również przechowywane oddzielnie od innych danych, które podają Państwo podczas korzystania z naszej oferty. Dane te są oceniane dla celów statystycznych, a następnie usuwane.

Dane inwentaryzacyjne

Jeżeli stosunek umowny między Państwem a nami ma zostać nawiązany, uporządkowany lub zmieniony, będziemy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do tych celów.
Na polecenie właściwych organów możemy w indywidualnych przypadkach udzielić informacji o tych danych (dane inwentaryzacyjne), o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, zapobiegania zagrożeniom, wypełniania zadań prawnych organów ochrony konstytucyjnej lub kontrwywiadu wojskowego lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Cookies

Podobnie jak inne strony internetowe, my również używamy tak zwanych „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na Państwa dysk twardy i przechowywane. To automatycznie dostarcza nam pewnych danych, takich jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny za pośrednictwem komputera i połączenie z Internetem. Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby uczynić ofertę przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Dzięki tym plikom możliwe jest, na przykład, wyświetlanie na stronie informacji dostosowanych do Twoich zainteresowań. Niniejsza strona internetowa jest zgodna z wytycznymi (§96.Abs.3.TKG.03) dotyczącymi informacji dla użytkowników na temat korzystania z plików cookie.

Zasadniczo można również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyli Państwo możliwość korzystania z plików cookie.

Plików cookie nie można używać do uruchamiania programów ani do przenoszenia wirusów na komputer. Możemy wykorzystać informacje zawarte w plikach cookie, aby ułatwić Państwu nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.

Gromadzone przez nas dane w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Treść i usługi stron trzecich

Oferta na naszej stronie internetowej może zawierać również treści, usługi i korzyści od innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Przykładami takich ofert są mapy z Google Maps, filmy wideo z YouTube lub graficzne prezentacje osób trzecich. Wywoływanie tych usług od osób trzecich wymaga regularnego przesyłania Twojego adresu IP. Dzięki temu dostawcy ci mogą odbierać adres IP użytkownika, a także przechowywać go. Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić tylko tych dostawców zewnętrznych, którzy używają adresów IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, który z dostawców zewnętrznych może przechowywać adres IP. To przechowywanie może służyć na przykład do celów statystycznych. W przypadku, gdy dowiemy się o procesach przechowywania przez zewnętrznych dostawców, natychmiast poinformujemy o tym fakcie naszych użytkowników.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych do wyświetlania czcionki. Są one dostarczane przez Google (http://www.google.com/webfonts/). Aby to zrobić, przeglądarka ładuje wymaganą czcionkę do pamięci podręcznej przeglądarki podczas wizyty na naszej stronie. Jest to konieczne, aby Twoja przeglądarka mogła również wyświetlić ulepszoną wizualnie reprezentację naszych tekstów. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do jej wyświetlania w komputerze używana jest standardowa czcionka. Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1. Ogólne informacje na temat ochrony danych w Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Dane dotyczące użytkowania

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe od Państwa w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub obciążenia opłatami za korzystanie z naszej oferty internetowej (dane użytkowe). Obejmuje to w szczególności funkcje identyfikacji i informacji o początku i końcu, a także zakres korzystania z naszej oferty.
Na potrzeby reklamy, badań rynkowych oraz projektowania naszej strony internetowej zgodnie z potrzebami naszych klientów możemy tworzyć profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu jego danych. Nie wolno nam łączyć profili użytkowników z danymi o nosicielu pseudonimu.
Na polecenie właściwych organów możemy w indywidualnych przypadkach udzielić informacji o tych danych (dane inwentaryzacyjne), o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, zapobiegania zagrożeniom, wypełniania zadań prawnych organów ochrony konstytucyjnej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta internetowa może zawierać odniesienia do treści innych dostawców. Można je rozpoznać po wyraźnych linkach (np. www.internetseite.de), po odpowiednich odniesieniach w tekście lub po oznaczeniu ich symbolem. Ponadto w osobnym oknie przeglądarki otwierane są linki zewnętrzne. Wykorzystanie tych zewnętrznych treści może podlegać innym wymaganiom niż te przedstawione tutaj.

Szyfrowanie SSL

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) za pomocą protokołu HTTPS.

Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz online lub e-mail, przechowujemy podane przez Państwa informacje, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie i móc zadać ewentualne pytania uzupełniające.

Twoje prawa do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i sprzeciwiania się

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poprawiania, blokowania lub, poza przepisowym przechowywaniem danych w celach biznesowych, do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe znajdują się na dole.

Aby w dowolnym momencie można było rozważyć blokadę danych, dane te muszą być przechowywane w pliku blokowym do celów kontrolnych. Możesz również zażądać usunięcia danych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich archiwizacji. Jeśli takie zobowiązanie istnieje, na żądanie zablokujemy Państwa dane.

Mogą Państwo dokonać zmian lub wycofać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym odpowiednio ze skutkiem na przyszłość.

Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i gospodarki danymi. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia podanych tu celów lub jak wymagają tego różne okresy przechowywania przewidziane w przepisach prawa. Po ustaniu danego celu lub upływie tych terminów odpowiednie dane są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

Zmiana naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

W celu zapewnienia, że nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy oświadczenie o ochronie danych musi zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi, na przykład nowe usługi. Nowa deklaracja o ochronie danych osobowych wejdzie w życie przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy napisać do nas e-mail lub skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

datenschutz@perfair.de

Back To Top